Medlemskap

BLI MEDLEM

Medlemskap erhålls genom en medlemsavgift om 300 kr (studenter 200 kr). Medlemskapet gäller per kalenderår.
I avgiften ingår en tidskrift (pdf.format) samt fritt inträde på montessoricaféer och reducerat pris på seminarier och konferenser anordnade av M.E.R.

Skolmedlemskap erhålls genom en medlemsavgift om 1000 kr (verksamhet med både förskola och skola betalar två skolmedlemskap, en för vardera enhet). I denna avgift ingår tidskrift (pdf.format) samt obegränsat antal platser på montessoricaféer och reducerat pris på seminarier och konferenser anordnade av M.E.R.

Policy

Montessorisällskapet M.E.R. har en medlemslista med namn, adress samt mailadress till samtliga medlemmar. Denna lista används vid utskick med information om caféer, föreläsningar mm. Vi använder också denna lista vid fakturering. Listan är endast tillgänglig för styrelsemedlemmar i Montessorisällskapet M.E.R. och delas inte med tredje part. Som enskild medlem eller skolmedlem ger man sitt samtycke till att vi handhar dessa uppgifter för information och fakturering av medlemskap.

Bli medlem