Välkommen till M.E.R. Montessori

Montessorisällskapet M.E.R. syftar till att hålla pedagoger och andra med intresse för montessoripedagogiken informerade samt att erbjuda ett forum för diskussion om pedagogikens möjligheter och utveckling.

”Barn är utrustade med okända krafter, som kan visa oss vägen till en strålande framtid. Om vi verkligen vill ha en ny värld måste målet för fostran och undervisning vara att utveckla dessa dolda möjligheter.”

Montessori, 1949/1987, s. 16