Kerstin Signert

”Jag brinner för en förskola och skola där man bryr sig om både barn och ungdomars lärande och deras miljö. Mitt motto är, Montessori från vaggan till graven!”

M.E.R.

Kerstin har under flera år varit ordförande i M.E.R. Hon var med i den grupp av montessoriutbildare, vid svenska lärosäten, som under början av 2000-talet startade Montessorisällskapet M.E.R.

Arbete och utbildning

Kerstin Signert har en bakgrund som grundskolelärare och har en Montessoriutbildning från St. Nicholas i London. Hon har lång erfarenhet som Montessorilärare och var mellan 1995 och 2018 ansvarig för Montessoriutbildningen vid Göteborgs universitet, med uppdragsprogram, kurser och lektioner i lärarutbildning. Kerstin doktorerade 2012 vid Göteborgs Universitet med ”Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel”.


Kerstin har lång erfarenhet av utbildning och undervisning med montessoripedagogik. Först som student i slutet av 1970 talet, då hon utbildade sig i montessoripedagogik för åldrarna två och ett halvt till tolv år. Sedan som lärare och introducerade montessoripedagogiken på lågstadiet i en kommunal grundskola och därefter förskola och skolan i några montessorifriskolor.

I Kerstins arbete som lärarutbildare vid Göteborgs universitet, utbildade hon förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger i montessoripedagogik, för att slutligen, 2012, doktorera med en avhandling om Maria Montessoris sinnestränande materiel.

Intresset är montessoripedagogik på flera olika plan, för både yngre och äldre. År 2017 startade hon, och var ansvarig för, kursen Arkitektur och lärande vid Göteborgs universitet, en kurs för pedagoger, arkitekter, och planerare med inriktning mot att kunna planera och bygga skolor och förskolor för framtiden.

Signert, Kerstin (2012). Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet. Läs hela

Signert, Kerstin (2000). Maria Montessori: anteckningar ur ett liv. Lund: Studentlitteratur