Jennie Larsson

”Att följa barnen, se deras utveckling och få vara med på en del av deras resa genom livet är helt fantastiskt!”

M.E.R.

Har haft flera olika roller i M.E.Rs styrelse sedan avslutade studier 2011.

Arbete och utbildning

Jennie är utbildad matte och NO-lärare för årskurs 1-7, och vidareubildade sig sedan till Montessoripedagog vid Stockholms Universistet för årskurs 1-7. Hon har jobbat som Grundskolelärare och Montessoripedagog.


Barnens inre drivkraft nyfikenhet, utvecklas i sin egen takt, intresse, och mognad är sådant som väckt min nyfikenhet. Liksom att lära genom att upptäcka, undersöka, kopplingen hjärna – hand och tro på barnet.

Pedagoger som Piaget och Freinet var inspiration under mina första lärarår. 2006 började jag på en Montessoriskola och kände att här förenades allt detta. Att Maria Montessori för hundra år sedan kunde studera och förstå samt koppla ihop hjärna – hand, barnens utveckling och mognad samt hur de i olika åldrar är öppna/ nyfikna för olika saker är imponerande, dessutom utvecklade hon material för detta.

Efter avslutade studier i Montessoripedagogik åk 1- 7 på Stockholms Universitet blev jag invald i styrelsen för MER, där jag haft lite olika roller. Att i olika forum få möta och diskutera pedagogiken samt hur vi arbetar med andra verksamma pedagoger och få del av forskning är så stimulerande och lyfter och driver Montessori framåt!