Ida Andersson

”Det är något magiskt att få upptäcka världen genom barnens ögon.”

M.E.R.

Det var i anslutning till studierna inom montessori som jag blev invald i MERs styrelse 2020. Att stärka Montessori i Sverige och svenska skolor är en uppgift jag brinner för.

Arbete och utbildning

Idag jobbar Ida som montessorilärare i en åldersintegrerad mellanstadieklass och undervisar i åk 3-5. Hon har lärarbehörighet och läste Montessoripedagogik vid Malmö Universitet.


Min resa inom montessoripedagogiken började för över 30 år sedan. Då från ett barns perspektiv. Efter åren på montessoriförskola blev det en paus i 20 år innan jag hittade tillbaka, nu som vuxen. Som resurs i en montessoriklass fick jag förmånen att lära mig mycket ”hands on” och titta på visningar tillsammans med barnen. Efter några år kom insikten att jag hittat hem och jag läste upp lärarbehörighet vilket följdes av montessoripedagogik via Malmöuniversitet. Möjligheten att få studera teorin bakom praktiken som jag själv levt med i många år var fantastiskt.

Jag arbetar idag i en åldersintegrerad mellanstadieklass och undervisar i åk 3-5. Vi arbetar mycket med montessorimaterial i vardagen och materialen till matematik- och kulturundervisning klappar mitt hjärta extra för. Att ge barnen ett sammanhang och förståelse för abstrakta koncept blir bara viktigare och viktigare i dagens snabba digitala informationssamhälle. Det är min övertygelse att den resan blir både lättare och tydligare för barnet genom Montessoripedagogiken. Därför är det så viktigt att vi som vuxna bevarar och utvecklar pedagogiken så att framtida generationer kan byggas till hela individer.