Carina Sigala

”Det är så fint att se när barn ”upptäcker” att det kan själva och hur deas självständighet och självkänsla ökar. ”

M.E.R.

2012 blev Carina invald i styrelsen för Montessorisällskapet M.E.R. och har varit kassör sedan 2013.

Arbete och utbildning

Carina är utbildad montessoripedagog för barn i åldrarna 0-3år, samt 3-6år. Hon har jobbat med barn i åldrarna 3-16 år och har en lång erfarenhet av montessoriverksamheten.


Jag lärde känna Montessoripedagogiken 1984, min äldsta dotter erbjöds en plats på en montessoriförskola. Jag kände direkt att detta var en pedagogik och förhållningssätt som passade mitt barn och mig mycket bra. Så har det fortsatt med fyra barn som gått i montessoriförskola och montessoriskola från 3-16 år.

Som förälder blev jag engagerad i verksamheten på lite olika sätt och 1996 påbörjade jag min första montessoriutbildning för åldrarna 0-3 år. Jag utbildade mig för åldern 3-6 år 2011.

Jag har arbetat med montessoripedagogik sedan 1997 i åldersgrupperna 3-16 år i olika befattningar, och kan väl därmed säga att jag har en bred och långvarig erfarenhet av montessoriverksamhet.

Det fantastiska i montessoripedagogiken är att se till varje enskilt barns förmåga, och låta barnet utvecklas på sin nivå efter sin egna förmåga. Barnet är alltid i centrum och pedagogen har en tillbakadragen, handledande roll.