Camilla Nejdhammar

”Min uppgift som lärare är inte att förmedla kunskap utan snarare att observera barnen och vara lyhörd för och uppmärksam på varje barns individuella utveckling.”

M.E.R.

Camilla har varit med i M.E.R.s styrelse sedan 2021 för att kunna sprida kunskap, glädje och arbeta för ett bättre samarbete tillsammans med alla övriga fantastiska Montessoripedagoger.

Arbete och utbildning

Camilla utbildade sig till rektor vid Stockholms Universitet, hon är även förskollärare och montessorilärare.

Hon har arbetat inom förskoleverksamhet sedan 1994 och inom Montessori sedan 1997. Camilla jobbar idag som rektor på Österåkers Montessori sedan 2019.


Mina första 4 arbetsår arbetade jag på en traditionell kommunal förskola och provade också på att arbeta på skola och då på fritids innan jag kom i kontakt med montessori. År 1997 sökte jag en tjänst på en montessoriförskola då jag blev nyfiken på att både se och lära mig om pedagogiken och hur arbetet fungerar på en montessoriförskola. Jag läste på ordentligt innan intervjun och jag kände direkt att Montessoris pedagogik var något alldeles extra. Jag vill se varje enskild individ och erbjuda dem vad just de behöver. Alla barn är unika och är egna individer med olika sorters behov och det vill jag ta vara på och ge barnen de bästa förutsättningarna till utveckling av sig själva. Idag är jag så glad att jag gjorde det, då jag verkligen brinner för mitt arbete och pedagogiken och verkligen älskar att arbeta för barnets bästa!

Efter knappt två år i arbetet på montessoriförskola tog jag beslutet att utbilda mig till montessorilärare. Montessoripedagogiken hade fångat mig totalt och jag ville ha mer kunskap och utbildning i pedagogiken så att jag kunde utföra mitt arbete ännu bättre. År 2000 var jag klar med min utbildning som montessorilärare och har idag arbetat i snart 23 år med denna fantastiska pedagogik.

Montessoris pedagogik kändes så naturligt att arbeta efter för mig. Alla barn ska ha möjlighet till att kunna utvecklas på bästa sätt, bara vi vuxna ger dem förutsättningar till att lyckas. Barnen är kompetenta och kan mer än vad vi tror, och all onödig hjälp ska förhindras. Jag vill i vår förberedda miljö skapa förutsättningar för barnen till att kunna utvecklas till harmoniska och självständiga individer i vår trygga miljö på förskolan. Utifrån Maria Montessoris pedagogik skapar vi förutsättningar för att barnens intresse, glädje och lust styr deras val av aktiviteter som hjälper dem i sin strävan mot självständighet.

En grundtanke inom montessori är att ingen kan lära någon annan något. Varje individ behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. Min uppgift som lärare är inte att förmedla kunskap utan snarare att observera barnen och vara lyhörd för och uppmärksam på varje barns individuella utveckling.