Rebecca Johansson

M.E.R.

Rebecca har varit med i M.E.R.s styrelse sedan 2021.

Arbete och utbildning

Rebecca är utbildad montessorilärare, grundskolelärare och förskolelärare.


Jag började arbeta som förskollärare 2008 på en liten förskola. Det jag inte visste då, men har förstått i efterhand, är att vi arbetade väldigt montessoriinspirerat. Mitt intresse för att se det enskilda barnet kom kanske ännu tidigare då jag valde att skriva min uppsats på förskollärarlinjen kring individanpassning.

När jag senare sökte mig vidare till att arbeta i skolans värld fick jag en tjänst på en montessoriskola. Att arbeta åldersblandat och att få följa varje elevs utveckling och arbeta med elevens styrkor,genom miljön och tilltron till eleven, ge alla möjligheter till utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt.

Jag fick möjligheten att utbilda mig till montessorilärare och såg det som en stor möjlighet att vidareutveckla mig själv och min undervisning.

Att få bedriva en undervisning som utgår från helheten och med en tilltro till barnets förmåga är verkligen en styrka med montessoripedagogiken idag och i framtiden!