Montessorisällskapet M.E.R.

Hur det började

I slutet av 1990-talet startade några pedagoger från olika lärosäten i Sverige nätverket M.E.R., Montessori Education and Research. Syftet med nätverket är att synliggöra och främja montessoripedagogiken, inte bara inom universitet och högskola, men också i samhället i stort. Nätverket syftar även till att främja forskning samt etablera kontakter i utlandet där montessoripedagogiken är representerad. I november 2007 fick nätverket M.E.R. en systerorganisation genom att en ideell förening med namnet ”Montessorisällskapet M.E.R.”.

”Barn är utrustade med okända krafter, som kan visa oss vägen till en strålande framtid. Om vi verkligen vill ha en ny värld måste målet för fostran och undervisning vara att utveckla dessa dolda möjligheter.”

Montessori, 1949/1987, s. 16

Sällskapet bedriver verksamhet på olika platser i landet. Vid medlemskap erhålls bl.a. en tidskrift som utkommer med ett nummer per år, rabatter till seminarier och andra evenemang som anordnas av M.E.R. 

Dessutom anordnar sällskapet M.E.R. caféer, fysiska och digitala. Dessa hålls på olika orter i Sverige och är kostnadsfria för medlemmar. Caféet tar upp aktuella ämnen till diskussion och ger inblick i forskning och utveckling som berör pedagogiken.