Johanna Törnqvist

Jag brinner för M.E.R.´s arbete för att jag tror att vi tillsammans kan stärka Montessoripedagogiken i Sverige, samt sprida forskning som gör att vi kan fortsätta utveckla pedagogiken och samtidigt grunda den i vetenskapen.

M.E.R.

Sedan 2020 har Johanna suttit med i M.E.R.s styrelse som ledamot. Innan det satt hon med i valberedningen och har jobbat med M.E.R.s arbetsgrupp i Stockholm.

Arbete och utbildning

Johanna är utbildad Montessorilärare och jobbar idag som rektor på en förskola i Stockholm.


Att följa barnet har varit en stark drivkraft för mig i mina år som Montessorilärare. Jag bestämde mig tidigt för att utbilda mig till Montessorilärare. Den starka tron och övertygelse om att denna pedagogik skapar förutsättningar för att barnen kan bygga upp en stark tro på sig själva och känna lust och mening i sitt lärande blir bara starkare och starkare.

Jag arbetar idag som rektor på en Montessoriförskola i Stockholm. För att kunna följa barnen tror jag att reflektion och observation är viktigt, med frågor som ”vad visar barnet mig nu?” Kan vi komma närmre barnets utforskande och skapa en miljö som möter alla barn. För att nå dit tror jag också att vi behöver reflektera över vår praktik både i arbetslaget men också med andra Montessoripedagoger.

Det var detta som var ingången i M.E.R. för mig, jag uppskattade att komma på M.E.R- caféerna där jag fick diskutera pedagogiken med andra pedagoger. Att få möjlighet att lyfta blicken från praktiken i vardagen och diskutera frågor om pedagogiken kopplat till forskning gav mig en ökad förståelse som jag tog med mig tillbaka till förskolan. Efter att ha arbetat i M.E.R´s arbetsgrupp i Stockholm och suttit i valberedningen blev jag för tre år sedan invald i styrelsen. Jag brinner för M.E.R.´s arbete för att jag tror att vi tillsammans kan stärka Montessoripedagogiken i Sverige samt sprida forskning som gör att vi kan fortsätta utveckla pedagogiken och samtidigt grunda den i vetenskapen.